FitNet

Termeni și condiții

Acest website își propune să ofere membrilor săi înregistrați informații și anunțuri de ultimă oră complete și exacte. Cu toate acestea însă toate informațiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în www.fitnet.ro sau în orice alt produs care este realizat și promovat de FitNet nu reprezintă activitate de consultanță sau orice fel de activitate de intermediere.

Nu poate fi trasă la răspundere în nicio măsură, pentru nicio daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate de FitNet.

Termenii și condițiile de acces ale siteului FitNet

Te rugăm să parcurgi acest document cu atenție. Prin accesarea siteului FitNet aflat la adresa https://www.fitnet.ro, denumit in continuare "FitNet", sau prin orice alt fel de accesare a conținutului acestui website ești obligat să respecți termenii documentului de mai jos asupra căruia ai fost de acord.

În situația în care nu ești de acord cu termenii prezentului document, te rugăm să părăsești FitNet și să nu mai accesezi acest site. Orice acces al FitNet va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează de la 01 februarie 2023.

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul FitNet, precum și orice alt material având legătură cu FitNet trimis prin email sau furnizat în orice altă modalitate (că, spre exemplu: articole, design și orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la "Conținut FitNet"), aparțin FitNet și colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres - (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele FitNet fără a deține o permisiune scrisă din partea FitNet.

2. Utilizarea conținutului FitNet

Poți copia și printa conținutul FitNet doar pentru uz personal, lipsită de intenție comercială. Cu excepția celor spuse mai sus, Conținutul FitNet nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea FitNet:

A. reproducerea sau stocarea conținutului FitNet, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

B. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului UPfit.world, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea FitNet.

C. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FitNet asupra conținutului FitNet.

Orice utilizare a conținutului FitNet în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului FitNet în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: hello@fitnet.ro.

3. Drepturile de autor privind imaginile utilizate pe site

În cadrul articolelor de pe site se includ imagini:

• Imagini realizate de membrii echipei FitNet

• Imagini primite de la colaboratorii noștri sau de la membrii comunității noastre de pe Facebook

• Imagini preluate de pe alte site-uri, cu specificarea explicită a sursei și link spre pagina de unde au fost preluate

Imaginile incluse în articolele publicate pe FitNet au doar rol ilustrativ și nu sunt folosite cu scop de publicitate sau în scop comercial. Sub nicio forma nu dorim să ne asumăm drepturile sau meritele privind o imagine. Includerea imaginilor în articole este o formă de apreciere a muncii fotografului respectiv.

În cazul în care o imagine inclusă într-un anumit articol se dorește retrasă de autorul ei trebuie doar să ne scrie un e-mail pe hello@fitnet.ro și o vom elimina în cel mai scurt timp.

4. Suspendarea accesului

FitNet poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conținutul FitNet sau la o parte a acestui conținut.

5. Schimbări ale site-ului

FitNet își rezervă dreptul de a suspenda, modifică, adăugă sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său de a schimba prețurile produselor fără un aviz prealabil. De asemenea, FitNet își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

6. Acord de confidențialitate

Informația pe care ai furnizat-o despre tine către FitNet va fi folosită doar în concordanță cu termenii Acordului de Confidentialitate al FitNet.

7. Atenție!

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, FitNet nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a siteului FitNet, a produselor și serviciilor apărute sub egida FitNet. FitNet nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio dauna, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă FitNet te atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

FitNet nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

La cererea FitNet, ești de acord să exonorezi de răspundere FitNet pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperi cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

8. Forța majoră

FitNet, afiliații sau / și în general, furnizorii de informație către FitNet nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile FitNet, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința FitNet. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la FitNet, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele FitNet, erorile de operare, greva etc.

9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord

FitNet este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă FitNet te va notifica prin intermediul emailului și prin publicarea în prima pagină a siteului a comentariului schimbărilor intervenite. Accesul în site și folosirea serviciilor FitNet după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de FitNet pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus în FitNet pot să fie furnizate de terțe persoane cu care FitNet are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului FitNet pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. FitNet nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, FitNet nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din FitNet.

Notificări

Orice notificare către FitNet trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa menționată în prezentul document.

10. Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.